Γιάννης Δούκας: Ανώμαλη προσγείωση στις κυβερνητικές κορώνες περί μη εφαρμογής των μέτρων