Αντιπροσωπεία της ΛΑΕ στις εκδηλώσεις τιμής του Διστόμου