Μπροστά στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς πάμε ακόμα πιο γερά για την προστασία της λαϊκής περιουσίας