Να επαναλειτουργήσει άμεσα και πλήρως το Σικιαρίδειο ίδρυμα