Δήλωση Κώστα Ήσυχου σχετικά με την «χαριστική εκποίηση της ΕΛΒΟ»