Ανακοίνωση του Αγροτικού Τμήματος της ΛΑΕ για το χαράτσι στο νερό