Συγκέντρωση τιμής στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη από τη ΛΑΕ το Σάββατο 27 Μαΐου