Όλες και όλοι στα Ειρηνοδικεία και την Τετάρτη 24 Μαϊου