Επιτακτική ανάγκη η συμπόρευση και συνεργασία όλων των ριζοσπαστικών δυνάμεων στα Πανεπιστήμια