Δυναμική παρουσία της ΛΑ.Ε. στις μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της χώρας