Να ενωθούμε και να ξεσηκωθούμε ενάντια στο 4ο μνημόνιο - «τέρας»