Κλιμάκιο της ΛΑΕ με Δ. Στρατούλη στην ΕΛΒΟ: Εθνικό έγκλημα το ξεπούλημα της