Κινητοποίηση κατοίκων με τη συμμετοχή της ΛΑΕ ενάντια σε παράνομη κεραία