"Το Δέντρο" από το Τμήμα Πολιτισμού της Λαϊκής Ενότητας.