Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Λαϊκού Μετώπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP)