Όλες και όλοι στα Ειρηνοδικεία και την Τετάρτη 26 Απριλίου