ΟΧΙ στο ΕΥΡΩ, ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ