Η νέα συμφωνία αποτελεί τη χαριστική βολή σε βάρος του λαού και της χώρας