Επίθεση δέχθηκαν τα γραφεία της ΛΑ.Ε. Ζωγράφου - Δεν θα μας σταματήσουν!