Δημήτρης Σαραφιανός: Οι οφειλέτες θα χάνουν την περιουσία τους με ένα «κλικ»