Δεν αποχωρούμε, δεν υποχωρούμε - Λέμε "Όχι" στους πλειστηριασμούς