"Δεν πληρώνομαι - Δεν πληρώνω" από το Τμήμα Πολιτισμού της Λαϊκής Ενότητας.