Ο Νίκος Χουντής στο Συνέδριο «Ένα Σχέδιο Β για την ΕΕ και την Ευρωζώνη», στη Ρώμη