Δήλωση Δημήτρη Στρατούλη, μέλους της ΠΓ της ΛΑΕ, για την επιβολή κομίστρων μεταφοράς στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ Ίδρυμα