Γιάννης Τόλιος: Στήριξη ερευνητικών ιδρυμάτων με οικονομικούς πόρους και ερευνητές, διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων