Γιάννης Τόλιος: «Η λαϊκή στέγη είναι κοινωνικό αγαθό»