Νίκος Χουντής (ΛΑΕ) στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την 2η Αξιολόγηση