Απάντηση σε ερώτηση του Νίκου Χουντή και κατάθεση νέας ερώτησης για τη διαχείριση αποβλήτων»