Αποσπάσματα χαιρετισμού Δημήτρη Στρατούλη, μέλος της Π.Γ. της ΛΑΕ, στο συνέδριο της ΕΣΑμεΑ