Οι προσπάθειες για την αρπαγή των λαϊκών περιουσιών θα πέσουν ξανά στο «κενό».