Συνέντευξη Τύπου της ΛΑΕ για τη μετάβαση από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα