ΛΑΕ Παρισίων: «Απέναντι στη λιτότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εναλλακτική υπάρχει».