Τροπολογίες στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό από Ν. Χουντή και 21 ευρωβουλευτές της Αριστεράς