Εκδήλωση των «Πολιτών κατά της CETA - The Citizens’ CETA Summit» στις Βρυξέλλες.