Ισχυρό μήνυμα κατά της λιτότητας και των περικοπών στην εκπαίδευση από την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου