Ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας (Π.Γ.) του πολιτικού Συμβουλίου (Π.Σ.) της ΛΑ.Ε.