Να σταματήσουν τώρα οι πλειστηριασμοί σπιτιών και περιουσίας λαϊκών νοικοκυριών και κατεστραμμένων στρωμάτων