Νίκη του κινήματος η απόφαση των συμβολαιογράφων να απέχουν προσωρινά από τους πλειστηριασμούς