Αποτρέπουμε την αρπαγη της λαικής κατοικίας! Σταματάμε τους πλειστηριασμούς!