Σχόλιο Γραφείου Τύπου της ΛΑ.Ε. : Η ΛΑ.Ε. χαιρετίζει τη δυναμική παρέμβαση αριστερών φορέων, συλλογικοτήτων και αλληλέγγυων πολιτών με την οποία ακυρώθηκαν για 2η φορά πλειστηριασμοί στη Θεσσαλονίκη