Ιερώνυμος Β' : Αφοριστικό και διχαστικό κήρυγμα σε βάρος της Αριστεράς