Καταγγέλλουμε το αυταρχικό κλείσιμο του δημοκρατικού καναλιού "HAYAT" από το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία