Απαράδεκτες οι Γερμανικές τοποθετήσεις σε βάρος των Εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων