Κατάργηση του Αγγελιοσήμου - Όχι στην ασφαλιστική εξόντωση των εργαζομένων στην ενημέρωση