Ο Αλ. Τσίπρας πιεσμένος αγωνιούσε πότε θα τελειώσει το μαρτύριο της συνέντευξης στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που εγγυήθηκε ο Αλ. Τσίπρας ήταν η πιστή εφαρμογή του μνημονίου της φτωχοποίησης, της υποτέλειας και της καταστροφής