Συνέντευξη τύπου του Γραμματέα της ΛΑΕ στη Θεσσαλονίκη