Δήλωση του Θανάση Πετράκου, μέλους της Π.Γ. της ΛΑΕ