«Λάδι» οι μεγαλομέτοχοι και οι τράπεζες, που χρεοκόπησαν την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.