Αγωνιστική διαμαρτυρία και πορεία της ΛΑΕ κατά του ΕΝΦΙΑ