Το νέο τηλεοπτικό τοπίο συνέχεια του παλιού. Η τραγωδία συνεχίζεται. Τα 246 εκ. θα τα πληρώσει τελικά ο λαός